Carret - 0,00 €

0

Termes i Condicions

Introducció

Les condicions generals de venda descrites a continuació (en endavant Condicions Generals), regeixen exclusivament les relacions contractuals entre tot usuari de la pàgina web (denominat d'ara endavant "Usuari" o "Vostè") i el venedor, que és la societat mercantil VEVAV3X , S.L. domicili social i fiscal: C/ Dels Franciscans nº2 7º i, 12500 Vinaròs (Castellón, SPAIN) NIF: B-12866265

Aquestes condicions generals de venda són les úniques aplicables i reemplacen qualsevol altra condició general, excepte en cas d'anul·lació prèvia, expressa i escrita. Davant qualsevol dubte, error o omissió, sempre prevaldrà la versió de la página web en llengua española. La nostra botiga pot ocasionalment modificar les clàusules de les seves condicions generals, pel que és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita de la pàgina web (d'ara endavant «Portal"). Cada compra a la pàgina Web es regeix per les condicions generals aplicables en la data de la comanda. Considerem que una vegada que hagi fet una comanda, hi haurà acceptat sense reserves nostres condicions generals de venda després d'haver llegit.

Accedint al Portal, vostè es compromet a respectar les condicions generals i les normes d'utilització que figuren en les mateixes.

Alta del servei

Al client efectuarà una única vegada l'alta del servei. L'alta exigirà previ registre i utilització d'usuari i contrasenya que seran seleccionats pel client en el moment del registre.

El client del servei serà responsable de la custòdia de la / es clau / s d'accés i es compromet a adoptar les mesures necessàries per evitar el coneixement o ús no autoritzat d'aquelles. El client s'obliga a exonerar Citrus & Life de qualsevol responsabilitat que li fos exigida per ús no autoritzat o fraudulent i la/les clau/s d'accés, quan aquesta circumstància s'hagués produït per incompliment de les obligacions de custòdia i seguretat de la/les esmentada/es clau/s per part del client.

A aquests efectes, el client garanteix l'autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui en emplenar el/els formulari/s de subscripció. L'usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada actualitzada per completar el procés de contractació.

L'alta en el servei permetrà al client crear un compte web des d'on podrà realitzar, entre d'altres gestions, el seguiment de la seva comanda, modificar o consultar les seves dades, i guanyar temps en realitzar una nova comanda, ja que no haurà de introduir les dades en cada futura visita.

Un cop registrat rebrà un email amb la confirmació del seu registre, per això és imprescindible la seva adreça de correu electrònic i que sigui una direcció correcta.
Obrint la sessió com a usuari al nostre web o través del nostre Servico d'Atenció al Client / Contact Center (telèfon 964.826.523), pot consultar disponibilitat dels productes, estat de la comanda, terminis de lliurament, etc. i resoldre qualsevol dubte respecte de la compra realitzada.

En tractar-se d'articles peribles, els preus poden fluctuar, per tal d'ajustar-se les variacions del mercat, setmanalment es podran modificar tots o alguns dels preus existents. Respecte a la relació preu / pes, és important saber que els pesos expressats en quilograms seran sempre aproximats, sent mesurats en el moment de l'envasament. Per a Espanya peninsular: tots els preus oferts, porten inclosos els impostos, taxes corresponents i despeses d'enviament. (Consulteu a continuació preus per Illes Balears, Portugal i resta Unió Europea).

Fer una comanda

Posem a la seva disposició la següent modalitat per fer una comanda:

Per Internet a la nostra pàgina web: www.citrusandlife.com (24h / dia, tots els dies).

En cas de dubte, podeu escriure'ns a info@citrusandlife.com.

Informació sobre els productes

La nostra botiga Online presta gran atenció a la informació relativa a les característiques essencials dels productes mitjançant descripcions detallades de les seves característiques i propietats, introduint fotografies que il·lustren els productes que es comercialitzen.

Preus

Els preus de venda indicats al Portal es mostren en euros. L'IVA està inclòs en aquests preus. El cost de l'enviament va inclòs en els preus que apareixen en cada producte de fruita de la web tant per a Espanya Peninsular com Balears.
Les despeses de servei de l'enviament dels plançons corren per compte de l'Usuari i s'afegiran al total de l'import dels productes seleccionats. Se l'informarà d'aquestes despeses abans de confirmar la comanda i finalitzar el procés de contractació.

Disponibilitat

Cal tenir en compte que les comandes seran enviats dins dels límits d'estoc disponibles.

Si els productes no estan en estoc o no són de temporada, no poden ser adquirits per l'usuari.

Si algun dels productes de la seva comanda no estigués disponible, li proposarem un producte de qualitat i preu equivalent en substitució del producte no disponible.

Modalitat d'enviament i terminis de lliurament

Els productes comprats a la nostra web seran enviats a gran part del territori Europeu.

La comanda serà enviat a l'adreça que va indicar en el moment en què va fer la seva compra.

Per enviar un article ha d'indicar "En Stock" quan realitzi la seva comanda.

El termini entre la realització de la comanda i la data del primer intent de lliurament per part de l'empresa de transports en el domicili indicat en la comanda, dependrà del país de destinació i serà, normalment, d'entre 24h i 72 h. Serà informat amb les dades de l'enviament, la data prevista de lliurament anunciada per l'empresa de transports. Aquests terminis estan indicats en dies hàbils i són sempre orientatius.

Fem tot el possible per respectar els terminis de lliurament esmentats al Portal. No obstant això, no ens fem responsables de les conseqüències degudes a un retard d'enviament oa una pèrdua del paquet ocasionats per persones alienes al contracte de transport, per vostè mateixes o per raons o causes imprevisibles o insalvables de força major. D'altra banda, la modalitat de pagament escollida per Vostè pot afectar els terminis de lliurament. D'altra banda, els lliuraments també estaran subjectes a dies hàbils no festius ia les condicions climàtiques locals (pluges, en particular): no collim la fruita mullada per evitar risc de podrit.

Li aconsellem que en rebre el seu paquet verifiqui que tot estigui conforme amb la seva comanda i que l'embalatge del paquet estigui en perfecte estat, després ferm amb reserves i indiqueu a mà a l'albarà de lliurament del transportista si va trobar qualsevol anomalia en rebre'l. En obrir el seu paquet, si troba que els articles lliurats no són conformes amb la seva comanda o estiguin danyats, poseu-vos en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Client.

Modalitats de pagament

La nostra botiga s'ha associat amb socis SSL (sistemes de pagament electrònic segur) per a garantir-la seguretat en els seus pagaments. Si el nostre departament de seguretat sospita alguna anomalia o frau, ens reservem el dret d'anul·lar la seva transacció per motius de seguretat.

Procediments de pagament acceptats i seguretat en les transaccions

En Citrus & Life s'accepten les següents formes de pagament:

Pagament segur per targeta de crèdit o dèbit VISA / MasterCard / Euro 6000: Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. La plataforma Citrus & Life està adherida a aquest protocol de seguretat pel que, un cop seleccionats els productes a comprar i introduït el número de la targeta, s'obre una finestra de l'emissor que li sol·licita la seva identificació. Aquesta finestra està fora del control de Citrus & Life, sent responsabilitat del seu emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d'aquesta situació. En compliment de la PCI DDS (Normes de Seguretat de Dades de la Indústria de Targetes de Pagament), les seves dades bancàries queden encriptades en una plataforma segura que compleix amb l'última tecnologia per al xifrat i autenticació.
PayPal: Podent utilitzar la seva targeta sense necessitat d'estar registrat. Les dades de la seva targeta o compte bancari mai es comparteixen, i les seves compres poden estar protegides sense límit d'import.


Incidències i devolucions

De conformitat amb l'article 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el dret de desistiment no és aplicable al tractar-te de la contractació de béns peribles que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

No obstant això, en cas que es produeixin incidències, aquestes seran analitzades de forma individualitzada. El comprador que, amb causa en el mal estat del producte adquirit, vulgui exercir el seu dret de devolució del mateix ia fi d'acreditar el motiu de la devolució, haurà d'enviar una foto a l'email de contacte info@citrusandlife.com dins de les 24 hores següents a la seva recepció. S'acceptarà la devolució de la comanda únicament en els següents casos:

Contingut del enviament en mal estat. Un cop rebuda la imatge enviada pel comprador, i verificada amb la informació i, si escau, imatges de la comanda en origen, el contact center contactarà amb el comprador, que confirmarà si desitja una nova comanda o la devolució dels diners. En cas de desitjar una nova comanda, el contact center contactarà amb el productor i demanarà que envieu una nova comanda. En cas de desitjar la devolució dels diners, es realitzarà la tramitació oportuna amb la mateixa forma de pagament utilitzada.
Error en la comanda. Un cop comprovada la imatge enviada i comparada amb la informació de la comanda, el contact center contactarà amb el comprador, que confirmarà si desitja la comanda original o la devolució dels diners. En cas de desitjar la comanda original, aquest de enviarà de nou. En aquest cas, el productor no tindrà dret a la liquidació d'aquest segon comanda. En cas de desitjar la devolució dels diners, es realitzarà la tramitació oportuna amb la mateixa forma de pagament utilitzada.
En tots dos casos, pot ocórrer que donada la temporalitat de l'oferta, un cop es produeixi la incidència, Citrus & Life no disposi dels productes originals. En cas que el comprador desitgi reemplaçar la comanda en mal estat o erroni, i Citrus & Life no disposi d'aquests productes, es substituiran per productes similars disponibles, comunicant prèviament al client.

Litigis i responsabilitats

La nostra botiga no es fa responsable de la no execució de les presents condicions en cas de força major i en cas de falta del client o d'un fet imprevisible per part d'una persona aliena al contracte.

Li recordem que és aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats. La nostra botiga no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o, en general, de qualsevol dany que resultés d'un error de còpia de seguretat per part de l'Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits.

Davant dubte, error o omissió prevaldrà la versió en espanyol de tota la pàgina web (inclosos els termes i condicions)

Protecció de dades personals

Les dades personals que l'Usuari ha de facilitar són indispensables per a l'enviament de les comandes, la redacció de factures i els contractes de garantia. L'absència d'aquestes dades comportarà l'anul·lació automàtica de les comandes. En inscriure al Portal, Vostè es compromet a proporcionar dades personals vàlids. El fet de facilitar informacions falses o incorrectes és contrari a les presents Condicions Generals ia les Condicions d'Utilització presents al Portal.

L'usuari pot en qualsevol moment, respecte a les seves dades personals, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb els textos europeus ia les lleis nacionals en vigor (article 34 de la llei del 6 de gener de 1978), mitjançant comunicació escrita fent la corresponent sol·licitud a través del nostre Servei d'Atenció al Client.